Marleo EU Funding

Implementation of the project “Strengthening the competitiveness of the company by investing in the development of a new software solution in the field of education”

On December 26, 2016 Marleo d.o.o. started with the implementation of the project “Strengthening the competitiveness of the company by investing in the development of a new software solution in the field of education” ref.no.K.03.2.1.0703. The project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Operational Program Competitiveness and Cohesion 2014-2020. within the E-impulse tender, the reference mark K.K.03.2.1.06.

BASIC INFORMATION ABOUT THE PROJECT

TITLE OF THE PROJECT

“Strengthening the company’s competitiveness by investing in the development of a new software solution in the field of education”

SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT

The purpose of the project is to strengthen the competitiveness of the company by investing in equipment needed for the development innovative software solutions in the field of education. To that end precise goals are also set, whose fulfillment will will lead to achieving the set goal.

GOALS AND EXPECTED RESULTS OF THE PROJECT

Encourage the strengthening of the competitiveness of the company by investing in the development of new software solutions in the field of education, intended for the local and global market. Investments include computer equipment, the development of the application and the website linked to it.

The project, therefore has an impact on solving the problem of the entire community in relation to the educational system, and at the same time strengthening the capacity of the company and enhancing all relevant business indicators.

Maintaining existing jobs, increasing competency of the work force and opening new net jobs, or to increase the number of employees by 100%.

Increase efficiency, expand the market and increase revenues from the sale of production services as well as contributing to private investment in the amount of 20% of the total project amount.

Total project value and EU co-financing amount (in HRK): 377.000,00

Project implementation period (from-to): 26.12.2016. – 25.1.2017.

Contact Person for more information: Neven Sorić

www.strukturnifondovi.hr

Na dan 26.12.2016. godine tvrtka Marleo d.o.o. započela je s provedbom projekta „ Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u razvoj novog softverskog rješenja iz područja obrazovanja“ ref.oznake K.K.03.2.1.0703.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E-impuls, referentna oznaka pozive K.K.03.2.1.06

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU
NAZIV PROJEKTA
“Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u razvoj novog softverskog rješenja iz područja obrazovanja“

KRATKI OPIS PROJEKTA
Svrha projekta je jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u opremu potrebnu za razvoj inovativnog softverskog rješenja iz područja obrazovanja. Iz tog razloga postavljeni su također precizni specifični ciljevi, čije ispunjenje će dovesti do ispunjenja zadanog cilja.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Potaknuti jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u razvoj novog softverskog rješenja iz područja obrazovanja, namijenjenog domaćem i globalnom tržištu. Ulaganje uključuje računalnu opremu, razvoj same aplikacije te s njom povezanu web stranicu.

Projektom se dakle utječe na rješavanje problema cjelokupne zajednice vezano za obrazovni sustav, te se u sto vrijeme jačaju kapaciteti tvrtke te poboljšavaju svi relevantni pokazatelji poslovanja.

Sačuvati postojeća radna mjesta, povećati kompetentost radne snage te otvoriti nova neto radna mjesta, odnosno povećati broj zaposlenih za 100%.

Povećati učinkovitost, proširiti tržište te povisiti prihode od prodaje proizvodnih usluga, te pridonijeti privatnim ulaganjima u visini od 20% ukupnog iznosa projekta.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 377.000,00

Razdoblje provedbe projekta(od-do): 26.12.2016. – 25.1.2017.

Kontakt osoba za više informacija: Neven Sorić

www.strukturnifondovi.hr